Tavan vinci operatörlük belgesi

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 29 sayılı yazısı ile Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı kabul edilmiş olup eğitim öğretim ve sertifikalandırma faaliyetlerimiz başlamıştır.

PROGRAMIN ADI: Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kursu Programı

PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 Sayılı Özel Ö retim Kurumları Yasası, Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde yayımlanan “Program Çerçevesi”

PROGRAMIN SEVİYESİ: 18 yaşını bitirmiş ve en az İlkokul mezunu

PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu Program ile kursiyerlerin;
1. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin ana yapısını tanımaları,
2. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin emniyet devre elemanlarını tanımaları,
3. Kaldırma taşıma raylı sistem tavan vincinin değişik tip kedi arabalarını ve değişik pozisyonlarını tanımaları,
4. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin köprü kirişi/kirişlerini, köprü konstrüksiyonlarını, yürüyüş başlık bağlantılarını ve araba raylarını tanımaları,
5. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin köprü hareket motorları,redüktörleri , köprü tekerlekleri ve kiriş bağlantılarını tanımaları,
6. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin elektrik ve fren sistemini tanımaları,
7. Kumanda/uzaktan kumandanın özelliklerini kavramaları,
8. Çalışırken oluşabilecek kazalara karşı emniyet tedbirlerini almaları,
9. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile işe başlamadan sistemi kontrol etmenin önemini kavramaları,
10. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin seyri sırasında gerekli tedbirleri almaları,
11. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile ilgili basit arızaları belirlemeleri,
12. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile emniyetli bir şekilde çalışmaları,
13. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin enerji bağlantıları ile ilgili, tedbirler almaları,
14. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincini operasyona hazırlama, çalıştırma ve park etmeleri,
15. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincini teknik ve ekonomik şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir.
Kaldırma taşıma raylı sistem Tavan vinci sınavında başarılı olan adaylara aşağıdaki örnek belge düzenlenecektir.

 

 

KALDIRMA YÜKLE RAYLI SİSTEM TAVAN VİNCİ BELGESİ ALMAK
İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE ŞARTLAR

Yaş Şartı: 18 yaşını bitirip 19 dan dan gün almış olmak
Öğrenim Şartı: En az ilkokul mezunu olmak
Adli Sicil Şartı: 2918 sayılı Karayolları trafik kanununa göre sürücü belgesi almasında adli açıdan her hangi bir engel teşkil etmemek
Sağlık Şartı: Sağlık açısından sürücü belgesi almasında her hangi bir sakınca olmadığına dair en az tek tabipten alınmış sağlık raporu

GEREKLİ EVRAKLAR
1-Diploma aslı veya Noter tasdikli
( öğrenci olanlardan öğrenci belgesi )
2- 2 Adet fotoğraf
3-Adliyeden veya E-Devlet sitesinden alınmış savcılık kâğıdı
4-G sınıfı sürücü olur raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir